Sněmovní tisk 555/0, část č. 1/2
Vl.n.z. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t055500.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t055500.doc

Rozesláno poslancům

16. července 2015 v 15:52
ISP (příhlásit)