Sněmovní tisk 541/0
Novela z. o jednacím řádu PS

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t054100.pdf (Dokument PDF, 194 KB)t054100.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0541a0.pdf (Dokument PDF, 155 KB)t0541a0.doc

Rozesláno poslancům

8. července 2015 v 15:02
ISP (příhlásit)