Sněmovní tisk 488/0
Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t048800.pdf (Dokument PDF, 169 KB)t048800.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0488a0.pdf (Dokument PDF, 204 KB)t0488a0.doc

Rozesláno poslancům

22. května 2015 v 11:35
ISP (příhlásit)