Sněmovní tisk 391/0
Novela z. o regulaci reklamy

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t039100.pdf (Dokument PDF, 628 KB)t039100.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0391a0.pdf (Dokument PDF, 403 KB)t0391a0.doc

Rozesláno poslancům

22. ledna 2015 v 10:00
ISP (příhlásit)