Sněmovní tisk 304/0
Novela z. o trestní odpovědnosti právnických osob

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t030400.pdf (Dokument PDF, 668 KB)t030400.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0304a0.pdf (Dokument PDF, 284 KB)t0304a0.doc

Rozesláno poslancům

3. září 2014 v 23:49
ISP (příhlásit)