Sněmovní tisk 297/0
Novela z. o poskytování dávek osobám se zdrav.postižením - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t029700.pdf (Dokument PDF, 343 KB)t029700.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0297a0.pdf (Dokument PDF, 327 KB)t0297a0.doc

Rozesláno poslancům

3. září 2014 v 22:59
ISP (příhlásit)