Sněmovní tisk 258/0
Novela z. o podmín.provozu vozidel na pozemních komunikacích

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t025800.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t025800.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0258a0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0258a0.doc

Rozesláno poslancům

3. července 2014 v 16:18
ISP (příhlásit)