Sněmovní tisk 164/0
Novela z. o volbách do zastupitelstev obcí

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t016400.pdf (Dokument PDF, 86 KB)t016400.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0164a0.pdf (Dokument PDF, 168 KB)t0164a0.doc

Rozesláno poslancům

3. dubna 2014 v 13:52
ISP (příhlásit)