Sněmovní tisk 157/0
Novela z. o regulaci reklamy

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t015700.pdf (Dokument PDF, 394 KB)t015700.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0157a0.pdf (Dokument PDF, 596 KB)t0157a0.doc

Rozesláno poslancům

2. dubna 2014 v 9:23
ISP (příhlásit)