Sněmovní tisk 1096/0
Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t109600.pdf (Dokument PDF, 492 KB)t109600.docx (Dokument DOCX, 76 KB)
t1096a0.pdf (Dokument PDF, 698 KB)t1096a0.docx (Dokument DOCX, 140 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1096b0.pdf (Dokument PDF, 560 KB)t1096b0.docx (Dokument DOCX, 77 KB)

Rozesláno poslancům

18. dubna 2017 v 15:52
ISP (příhlásit)