Sněmovní tisk 1056/0
Novela z. o daních z příjmů - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t105600.pdf (Dokument PDF, 188 KB)t105600.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t1056a0.pdf (Dokument PDF, 146 KB)t1056a0.doc

Rozesláno poslancům

16. března 2017 v 11:37
ISP (příhlásit)