Sněmovní tisk 992/0, část č. 1/4
Novela z. o přechodu věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce - RJ
ISP (příhlásit)