Sněmovní tisk 92/0, část č. 1/198
Návrh zákona o sociální potřebnosti
ISP (příhlásit)