Sněmovní tisk 591/0
Úml. o potl. protipráv. činů proti bezpeč. námoř. plavby
ISP (příhlásit)