Sněmovní tisk 444/0, část č. 1/2
Novela z. o Všeob. zdrav. pojišťovně České republiky
ISP (příhlásit)