Sněmovní tisk 21/0, část č. 1/4
N. z. o převodů majetku státu na jiné osoby a o FNM ČR - RJ
ISP (příhlásit)