Sněmovní tisk 21/0
N. z. o převodů majetku státu na jiné osoby a o FNM ČR - RJ
ISP (příhlásit)