Sněmovní tisk 895/0
Novela úst. zák. zastup. Ostravského kraje o VÚSC
ISP (příhlásit)