Sněmovní tisk 762/0
N. z. o úpravě majetk. vztahů v družstvech
ISP (příhlásit)