Sněmovní tisk 720/0
Návrh zák. o úpravě majet. vztahů a nároků v družstvech
ISP (příhlásit)