Zemědělský výbor
Zápis z jednání č. 35 (schůze výboru k této problematice. V hlasování čís. 18 byl s tímto návrhem vysloven jednomyslný souhlas. (Pozvánka na 36. schůzi ZeV - Příloha čís. 8) (Seznam poslanců hlasujících o usneseních - Příloha čís. 5))
ISP (příhlásit)