Zahraniční výbor
Usnesení č. 15 (4. března 2014)

Související sněmovní tisky

79 Změna Kjótského prot. k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu
ISP (příhlásit)