Výbor pro obranu
Zápis z jednání č. 3 (15. ledna 2014)

Související sněmovní tisky

14 Novela z. o ozbrojených silách ČR

16 Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 1. pololetí 2013

32 Novela z. o válečných veteránech
ISP (příhlásit)