Kontrolní výbor
Usnesení č. 10 (16. ledna 2014)

Související sněmovní tisky

31 Novela z. o archivnictví a spisové službě
ISP (příhlásit)