Výbor pro obranu
Pozvánka na schůzi č. 3 (15. a 16. ledna 2014)

Související sněmovní tisky

14 Novela z. o ozbrojených silách ČR

16 Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 1. pololetí 2013

32 Novela z. o válečných veteránech
ISP (příhlásit)