Rozhodnutí předsedy PS č. 6

k zařazení sněmovních tisků do návrhu pořadu schůze, k stanovení jejich zpravodajů a k návrhům na přikázání výborům (13. ledna 2014)

Související sněmovní tisky

5 Novela z. - občanský zákoník

21 N.z.,kterým se zruš. zákony o předpokladech na výkon funkcí

23 Novela z. o odpověd. za škodu způsob.při výkonu veřejné moci

24 N. ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti

25 Novela z. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

26 Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

33 Nz.o změně zák. v souv.s přij. úst.zák. o rozp. odpovědnosti

37 N.z.o péči řádného hospodáře u svěřeného majet.veř.korporací

38 Novela z. o dani z přidané hodnoty

39 Novela z. o dani z přidané hodnoty

40 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

41 Novela z. o spotřebitelském úvěru

42 N.z. o Registru smluv

43 Novela ústav. zák. - Ústava ČR

44 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

65 Sml. mezi ČR a St. Izrael o spolup. proti trestné činnosti

67 Novela z. - chemický zákon

68 Návrh na odvolání některých výhrad ČR k mnohostran.mez.sml.

69 Sml. mezi ČR a Rep. Kazachstán o vzájemné právní pomoci

70 Novela z. - autorský zákon

71 Novela z. - služební zákon

72 Novela z. o potravinách

73 Novela z. o dluhopisech

74 Pekingská sml. o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi

75 Dodatkový prot. k Úmluvě o počítačové kriminalitě
ISP (příhlásit)