Usnesení PS č. 66

ke Zprávě o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října 2012 do října 2013 /sněmovní tisk 18/ - ke stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Grantové agentury České republiky (16. prosince 2013)
ISP (příhlásit)