Usnesení PS č. 989

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959, podepsaná dne 5. prosince 2014 v Bruselu /sněmovní tisk 396/ - druhé čtení (26. listopadu 2015)

Související sněmovní tisky

396 Sml. mezi ČR a Rakouskou rep. o policejní spolupráci
ISP (příhlásit)