Rozhodnutí předsedy PS č. 58

k zařazení sněmovních tisků na pořad schůze, stanovení jejich zpravodajů a navržení k projednání výborům (3. srpna 2005)

Související sněmovní tisky

1021 Novela zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě

1025 Návrh zákona o prodejní době v zastavárnách

1027 Novela z. o příslušnících československé armády v zahraničí

1028 Novela z. o ochraně veřejného zdraví

1030 Novela z. o majetku ČR a jejím vystupování v práv. vztazích

1031 Novela zákona o odpadech

1032 Novela z. o vodách (vodní zákon)

1033 Novela z. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem

1034 Novela z. o ochraně přírody a krajiny

1035 Novela zákona o občanských průkazech

1036 Návrh zákona o přiznání k majetku

1043 Výroční zpráva Pozemkového fondu za rok 2004

1044 Návrh insolvenčního zákona

1045 Novela zákona o péči o zdraví lidu

1046 Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

1047 Vl. n. zákona o územně správním členění státu

1048 Novela z. o územně správním členění státu - související

1049 Novela z. o státní sociální podpoře

1050 Novela z. o investičních pobídkách

1051 Novela z. o sociálním zabezpečení

1052 Novela zákona o pozemních komunikacích

1053 Vl. n. z. o státním dluhopisovém programu

1054 Protokol k Úmluvě o ochraně lidských práv a zákl. svobod

1055 Vl. n. z. o některých druzích podpory kultury

1056 Vl. n. z. o střetu zájmů

1057 Novela zákona o loteriích

1058 Vl.n.z. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodář. zvířat

1059 Vl. n. z. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu

1060 Novela z. občanský zákoník

1061 Vl. n. z. o podnikání na kapitálovém trhu

1062 Vl. n. z. o životním a existenčním minimu

1063 Vl. n. z. o pomoci v hmotné nouzi

1065 Novela z. v souvislosti s přijetím zákona o životním minimu

1066 Novela z. o silniční dopravě

1067 Novela z. o obalech

1068 Novela z. o cestovních dokladech

1069 Novela z. o civilním letectví

1070 Novela z. o prevenci závaž. havárií způsobených chem.látkami

1071 Vl.n.z. o výzkumu na lidských embryon. kmenových buňkách

1072 Novela z. o ozbrojených silách České republiky

1073 Vl. n. z. o regulaci prostituce

1074 Novela z. o regulaci prostituce - související

1075 Novela z. o volbách do Parlamentu České republiky

1076 Vl. návrh zákona o veřejných zakázkách

1077 Novela z. o veřejných zakázkách - související

1078 Vl. n. z. o koncesních smlouvách (koncesní zákon)

1079 Novela koncesního zákona - související

1081 Úml. o potlačování a obchodu s lidmi - výpověď
ISP (příhlásit)