Rozhodnutí předsedy PS č. 40

k zařazení tisků do návrhu pořadu schůze, k určení zpravodajů a k návrhu na přikázání tisků (27. července 2004)

Související sněmovní tisky

714 N.z. o nájemném z bytu

715 Senátní n.z. o vysokých školách

719 Doh. o statutu spolupracujícího státu ČR a EUMETSAT

720 Novela trestního zákona

725 Novela občanského soudního řádu

731 Zpráva o průběhu likvidace FDM

734 Bezúplatné převody nemovitostí ze správy FDM

736 Zpráva o čin. a hosp. Energ. regulačního úřadu za rok 2003

741 Novela z. o uvádění biocidních přípravků na trh

742 Dohoda ČR a Maďarska o uznávání dokladů

743 Zpr. o situaci v obl. veřej. pořádku na území ČR 2003

744 V.n.z trestní zákoník

745 V.n.z. o trestní odpovědnosti právnických osob

746 Nov. z. trest. zák. a trest. odpov. práv. osob - související

747 Novela z. o rozpoč. určení daní

748 Výroč. zpr. a účet. závěrka FNM za rok 2003

749 Novela z. o uznávání odborné kvalifikace
ISP (příhlásit)