Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Pozvánka na schůzi č. 7

Související sněmovní tisky

155 Zákon o ochraně ovzduší

213 Zákon o přechodu některých věcí do vlastnictví obcí

252 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení

257 Novela zákona o všeobecném zdravotním pojištění

258 Novela zákona o daních z příjmů

270 Novela z. 360/90 Sb., o autorizaci architektů a o autorizaci
ISP (příhlásit)