Zahraniční výbor
Pozvánka na schůzi č. 14

Související sněmovní tisky

145 Dohoda o úplném zákazu jaderných zkoušek

163 Novela sml. mezi ČR a SR o vytvoření celní unie

176 D. mezi ČR a Bosnou a Herceg. o podpoře a ochr. investic

177 Sml. o mezinárodní práv. subjek. Mezinár. bramborář. centra

185 Dohoda o přístupu Chorvatské r. o volném obchodu

186 Postup zabezp. souladu mezinár. závazků ČR ve vztahu EU

195 Vládní návrh zákona o Antarktidě

198 Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě
ISP (příhlásit)