Zahraniční výbor
Pozvánka na schůzi č. 10

Související sněmovní tisky

48 Změna Úmluvy o mezinár. želez. přepravě (COTIF)

83 Evropská úmluva o přeshraniční televizi Rady Evropy

84 Smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a Španělskem

86 Dodatek k Memorandu o porozumění

88 Dohoda mezi ČR a SSM o vzájemné podpoře investic

111 Sml. mezi ČR a Rumunskem o sociálním zabezpečení

112 Dohoda o sociál. zabezpečení mezi ČR a vládou Quebeku

119 Dohoda mezi ČR a SR o spol. vlast. pavilonu v Benátkách

125 Dohoda mezi ČR a Maltou o podpoře a ochraně investic

136 Roční finanční dohoda mezi ČR a KES
ISP (příhlásit)