Usnesení PS č. 16

k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny k řešení problematiky přidělování mezinárodních silničních přepravních povolení MKD (28. ledna 1993)
ISP (příhlásit)