Usnesení PS č. 14

k interpelacím, otázkám a podnětům poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády (28. ledna 1993)
ISP (příhlásit)