Usnesení PS č. 6

k návrhu Statutu Nejvyššího kontrolního úřadu /sněmovní tisk 21 (původně tisk 178 ČNR) a dodatek k tisku 21/ (27. ledna 1993)
ISP (příhlásit)