Usnesení PS č. 96

k návrhu volební komise na volbu členů Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro šetření okolností krachu Kreditní banky a.s. Plzeň (8. října 1996)
ISP (příhlásit)