Usnesení PS č. 13

k návrhu na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny (11. července 2002)
ISP (příhlásit)