Ústavně právní výbor
Pozvánka na schůzi č. 71 (14. a 15. září 2005 (event. 16. září 2005))

Související sněmovní tisky

744 V.n.z trestní zákoník

746 Nov. z. trest. zák. a trest. odpov. práv. osob - související

937 Senátní n. ústav. z. o refer. o souhl. ČR se Sml. o Ústavě

941 Novela občanského soudního řádu

945 Novela z. o volbách do Parlamentu České republiky

975 Novela zákona o advokacii
ISP (příhlásit)