Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
Zápis z jednání č. 9
ISP (příhlásit)