Zemědělský výbor
Pozvánka na schůzi č. 45

Související sněmovní tisky

703 Návrh novely zákona o úpravě majetkových vztahů

720 Návrh zák. o úpravě majet. vztahů a nároků v družstvech

762 N. z. o úpravě majetk. vztahů v družstvech

873 Vládní novela zákona o rostlinolékařské péči - EU

886 Vládní návrh zákona o Pozemkovém fondu ČR
ISP (příhlásit)