Zemědělský výbor
Pozvánka na schůzi č. 42

Související sněmovní tisky

699 Vládní návrh zákona o zeměměřictví - EU

703 Návrh novely zákona o úpravě majetkových vztahů

720 Návrh zák. o úpravě majet. vztahů a nároků v družstvech

762 N. z. o úpravě majetk. vztahů v družstvech

799 Zpráva o výši škod způsobených suchem v roce 2000
ISP (příhlásit)