Zemědělský výbor
Pozvánka na schůzi č. 25

Související sněmovní tisky

376 Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2000

430 Vládní návrh zákona o katastru nemovitostí ČR

445 Vládní návrh zák. o náhradách škod zvláště chrán. živočich.

466 Program obnovy vodních toků v letech 2000 a 2001

503 Podpůrné programy zemědělství pro rok 2000
ISP (příhlásit)