Zemědělský výbor
Pozvánka na schůzi č. 10

Související sněmovní tisky

62 Novela zákonů č. 42/1992 Sb., č. 586/92 Sb., a č. 569/91 Sb.

65 Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
ISP (příhlásit)