Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Usnesení č. 314 (21. února 2002)

Související sněmovní tisky

1012 Úmluva EHK OSN o přístupu veřejnosti k informacím
ISP (příhlásit)