Kulatý stůl k novele vodního zákona ve vazbě na předcházení havárií (13. května 2021)

Informace: videokonferenceISP (příhlásit)