Pozvánka na schůzi č. 87 (28. dubna 2021)

Informace: pro poslance a zástupce příslušného resortu

Související sněmovní tisky

762 Novela z. - trestní řád

895 N. ústav. z. - Listina základních práv a svobod

952 N.z.o veřejně prospěšných společnostech bytových

956 Novela z. o střetu zájmů
ISP (příhlásit)