Pozvánka na schůzi č. 83 (17. března 2021)

Informace: pouze pro poslance a zástupci příslušného resortu

Související sněmovní tisky

545 Novela z. - občanský soudní řád

633 Novela z. o svobodném přístupu k informacím

639 Novela z. - trestní zákoník

649 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

670 Novela z. o odpovědnosti za přestupky

1170 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR
ISP (příhlásit)