Pozvánka na schůzi č. 81 (17. února 2021)

Informace: veřejnosti nepřístupná

Související sněmovní tisky

545 Novela z. - občanský soudní řád

565 Vl.n.z. o lobbování

566 Vl.n.z.,kt. se mění někt. z.v souv. s přijetím z.o lobbování

633 Novela z. o svobodném přístupu k informacím

699 Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest.

793 Novela z. - notářský řád

911 Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí
ISP (příhlásit)