Pozvánka na schůzi č. 44 (23. září 2020)

Související sněmovní tisky

567 Novela z. o rozpočtových pravidlech

843 Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2019

909 Novela z. o některých opatřeních proti leg.výnosů z tr.činn.

918 Novela z. o daních z příjmů

976 Zpráva o inflaci - červenec 2020
ISP (příhlásit)