Dočasná komise pro hodnocení účinnosti vládní pomoci v rámci COVID
Pozvánka na schůzi č. 2 (3. září 2020)

Související sněmovní tisky

784 Vl.n.z. o některých opat.v souv. s epidemií v roce 2020

785 Novela z. o pojistném na veřejné zdr. pojištění

787 Vl.n.z. o úpravách v oblasti pojistného na soc. zabezpečení

808 Vl.n.z. o kompenzačním bonusu v souv. s krizovými opatřeními

810 Vl.n.z.o pravomoci PČR a obecní policie v souv. s SARS CoV-2

813 Vl.n.z.o opatřeních v obl.splácení úvěrů v souv.s pandemií

815 Vl.n.z.o opatř.ke zmírnění dopadů SARS CoV-2 na nájemce byt.

816 Vl.n.z.o opatř.ke zmírnění dopadů SARS CoV-2 na nájemce pod.

825 Novela z. o spotřebních daních v souv.s výskytem koronaviru

850 Novela z. o kompenzačním bonusu

875 Vl. n. z. o prominutí pojistného na sociální zabezpečení
ISP (příhlásit)